به رازی طب آریا کوشا خوش آمدید.

آدرس شرکت

میدان انقلاب جمالزاده جنوبی پلاک 104 واحد 8

شماره تلفن

021-66128959

ایمیل

ariakosha@gmail.com

محیط های کشت

آگار K.F

KF agar

تماس بگیرید

آگار K.Fمحیط کشت استرپتوکاس آگار (KF Streptococcus Agar) برند مرک با کد 110707 یک محیط کشت اختصاصی جامد (پودری) برای بررسی وجود باکتری انتروکوک (enterococci) در محصولات غذایی است. این باکتری کروی و گرم مثبت بوده که بخشی از فلور طبیعی دهان، پوست، روده و... وجود دارد. در واقع این یک محیط جداسازی و شمارش انتروکوک ها در غذا، شیر، آب و نمونه های محیطی با انتخابی Thermo Scientific™ Oxoid™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated) به روش پور پلیت یا فیلتراسیون غشایی هستند. وجود انتروکوک در مواد مورد آزمایش نشان دهنده آلودگی مدفوع توسط انسان یا حیوانات است. آگار K.F محیط کشت استرپتوکاس آگار بر اساس فرمول توصیف شده توسط Kenner و همکاران است و برای انتروکوک های گروه D و گروه Q انتخابی است.

-
+
 • برچسب ها :
 • Share Now :

آگار K.F محیط کشت استرپتوکاس آگار

آگار  K.Fمحیط کشت استرپتوکاس آگار (KF Streptococcus Agar) برند مرک با کد 110707 یک محیط کشت اختصاصی جامد (پودری) برای بررسی وجود باکتری انتروکوک (enterococci) در محصولات غذایی است. این باکتری کروی و گرم مثبت بوده که بخشی از فلور طبیعی دهان، پوست، روده  و... وجود دارد. در واقع این یک محیط جداسازی و شمارش انتروکوک‌ها در غذا، شیر، آب و نمونه‌های محیطی با انتخابی Thermo Scientific Oxoid K-F Streptococcus Agar (Dehydrated) به روش پور پلیت یا فیلتراسیون غشایی هستند. وجود انتروکوک در مواد مورد آزمایش نشان دهنده آلودگی مدفوع توسط انسان یا حیوانات است. آگار  K.F محیط کشت استرپتوکاس آگار بر اساس فرمول توصیف شده توسط Kenner و همکاران است و برای انتروکوک‌های گروه D و گروه Q انتخابی است.

مشخصات فنی آگار  K.F محیط کشت استرپتوکاس آگار

در این بخش مشخصات آگار  K.Fمحیط کشت استرپتوکاس آگار (KF Streptococcus Agar) برند مرک را مشاهده می‌کنید:

 • ظاهر (روشن): روشن
 • ظاهر (رنگ): بنفش
 • رفتار انجماد (2 ساعت، 45 درجه سانتی‌گراد): مایع
 • مقدار PH در 25 درجه سانتی‌گراد:  7.0 تا 7.4
 • رشد (Enterococcus faecalis ATCC 11700): خوب تا خیلی خوب
 • رشد Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): خوب تا خیلی خوب
 • رشد Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089): خوب تا خیلی خوب
 • رشد (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): قابل اعتماد نیست
 • رشد (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): قابل اعتماد نیست
 • رشد (لاکتوباسیلوس پلانتاروم ATCC 8014): قابل اعتماد نیست
 • رشد Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): هیچ
 • رشد Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083): هیچ
 • رشد Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): هیچ
 • کلنی قرمز (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
 • کلنی قرمز Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): +
 • کلنی قرمز Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089): +(ضعیف)
 • کلنی قرمز (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): -
 • کلنی قرمز (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): -
 • کلونی‌های قرمز (لاکتوباسیلوس پلانتاروم ATCC 8014): -
 • تغییر رنگ به زرد (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
 • تغییر رنگ به زرد Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): +
 • تغییر رنگ به زرد Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089): +
 • تغییر رنگ به زرد (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): -
 • تغییر رنگ به زرد (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): -
 • تغییر رنگ به زرد (لاکتوباسیلوس پلانتاروم ATCC 8014): -
 • انکوباسیون: 48 ساعت. 35 درجه سانتیگراد؛ هوازی

نکته: بسته به نیاز شما، دو نوع محلول ارائه شده است: گرانول‌شده برتر و رسانه‌های کشت پودری مقرون به صرفه. نام‌های پایه، پلاس، یا پرایم برای نشان دادن سطح کنترل کیفیت، از کنترل کیفیت پایه تا QC استاندارد به پلاس تا پرایم برای انطباق کامل با مقررات اضافه می‌شوند.

هشدار و اقدامات احتیاطی

در این بخش نکات ایمنی برای استفاده از این محلول را بیان می‌کنیم:

 • قبل از باز کردن ظرف، برچسب را بخوانید. از دستکش محافظ ، لباس محافظ، محافظ چشم، محافظ صورت استفاده کنید.
 • هنگام کار با نمونه‌ها و کشت، از روش‌های آزمایشگاهی میکروبیولوژیکی خوب پیروی کنید.
 • هنگام کار با نمونه‌ها باید دستورالعمل‌های تعیین شده رعایت شود.
 • دستورالعمل‌های ایمنی ممکن است به صورت جداگانه ارجاع شود.
 • P261: از تنفس گرد و غبار خودداری کنید.
 • P272: لباس کار آلوده نباید از محل کار خارج شود.
 • P302 + P352: در صورت تماس با پوست: با آب فراوان بشویید.
 • P333 + P313: در صورت بروز تحریک یا بثورات پوستی: با پزشک مشورت کنید.
 • P362 + P364: لباس‌های آلوده را درآورید و قبل از استفاده مجدد بشویید.
 • WGK 3  بسیار خطرناک برای آب
 • خطرناک برای محیط زیست

ترکیبات مورد استفاده در محیط کشت KF Streptococcus Agar

در جدول زیر ترکیبات این ماده را می‌توانید مشاهده کنید:

عنصر تشکیل دهنده مقدار به گرم
پروتئوز پپتون 10.0 
کلرید سدیم 5.0
عصاره مخمر 3.0
سدیم گلیسروفسفات   10.0
مالتوز 20.0
لاکتوز 1.0 
آزید 0.4
بروموکرزول بنفش 0.015
آگار آگار (agar-agar) 15.0

روش استفاده از آگار  K.F

برای استفاده از آگار  K.Fمحیط کشت استرپتوکاس آگار طبق دستورالعمل زیر کار کنید:

 • 71.5 گرم را در 1 لیتر دمین معلق کنید.
 •  آب را با آن به جوش بیاورید
 • به طور مکرر به مدت 5 دقیقه بجوشانید یا 10 دقیقه اتوکلاو کنید (121 درجه سانتی‌گراد)
 • در صورت نیاز به انتخاب کل  nبیش از حد گرم نکنید
 • در دمای حدود 50 درجه سانتی‌گراد خنک کنید

10 میلی لیتر از محلول TTC 1 درصد (2،3،5- تری فنیل تترازولیوم کلرید)، مخلوط کنید و در  صفحات مورد نظر بریزید. (pH 0.2 ± 7.2 در 25 درجه سانتی گراد).

رویه آزمایشی و ارزشیابی

برای تشخیص باید از روش فیلتراسیون غشایی استفاده شود و شمارش اگر فقط تعداد کمی از انتروکوک باشد مشکوک به وجود باکتری است. فیلترهای غشایی تلقیح شده روی سطح آگار قرار می‌گیرند. جوجه کشی: 48 ساعت در دمای 35 درجه سانتی‌گراد به صورت هوازی باید انجام شود. نمونه‌های آب دریایی گرمسیری باید انکوبه شوند به دلیل بروز بالای مثبت کاذب شمارش احتمالی انتروکوک کلنی‌های قرمز یا صورتی باید شمارش شوند. تعداد باکتری‌ها سپس قابل محاسبه است.

انتروکوکوس فکالیس گروه D

در این بخش به معرفی انتروکوکوس فکالیس گروه D خواهیم پرداخت:

 • Enterococcus subsp. Liquefaciens گروه D
 • Enterococcus fecalis subsp. zymogenes گروه D
 • انتروکوکوس فاسیوم گروه D
 • انتروکوکوس بوویس گروه D
 • انتروکوکوس اکینوس گروه D
 • استرپتوکوکوس آویوم گروه Q
 • استرپتوکوکوس آویوم (گروه Q) در گروه «انتروکوک» قرار گرفته است، زیرا دارای ویژگی های بیوشیمیایی و آنتی ژنی بسیار مشابه با گونه های گروه D است و همچنین در حیوانات خونگرم دیده می شود.

خرید آگار آگار  K.F محیط کشت استرپتوکاس آگار

همان طور که مشاهده کردید این محصول یک محیط کشت جامد (پودری) اختصاصی است که برای جداسازی و شمارش انتروکوک‌ها باکتری کروی و گرم مثبت بوده که بخشی از فلور طبیعی دهان، پوست، روده  و... در غذا، شیر، آب و نمونه‌های محیطی با انتخابی Thermo Scientific Oxoid K-F Streptococcus Agar (Dehydrated) هستند. برای خرید انواع محصولات آزمایشگاهی به ویژه آگار  K.Fمحیط کشت استرپتوکاس آگار (KF Streptococcus Agar) برند مرک آلمان با کد 110707 می‌توانید به فروشگاه اینترنتی رازی طب آریا کوشا مراجعه کنید.

 

نوع: جامد (پودری)

رنگ: بنفش

کاربرد: جداسازی و شمارش انتروکوک ها در غذا، شیر، آب و نمونه های محیطی با انتخابی Thermo Scientific™ Oxoid™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated) به روش پور پلیت یا فیلتراسیون غشایی

نوع کشت: باکتری کروی و گرم مثبت بوده که بخشی از فلور طبیعی دهان، پوست، روده و...

شرکت سازنده: مرک

وزن: 500 گرمی

کشور سازنده: آلمان

محصولات مشابه