به رازی طب آریا کوشا خوش آمدید.

آدرس شرکت

میدان انقلاب جمالزاده جنوبی پلاک 104 واحد 8

شماره تلفن

021-66128959

ایمیل

ariakosha@gmail.com

محیط های کشت

آزاید دکستروز آگار

azide dextrose broth

تماس بگیرید

محیط کشت آزاید دکستروز آگار (azide-dextrose-broth) برند مرک آلمان با کد 101590 یا آبگوشت روث، یک محیط انتخابی جامد (پودری) است که برای تعیین کمیت انتروکوک ها در آب، غذا و سایر مواد مشکوک به آلودگی با فاضلاب استفاده می شود. در این محلول وجود انتروکوک به عنوان شاخص آلودگی مدفوع استفاده می شود. انتروکوک ها شاخص های بهتری نسبت به اشریشیا کلی برای آلودگی فاضلاب در آب های کلردار هستند زیرا مقاومت بیشتری در برابر کلر دارند. این ماده مخلوطی از پپتون و گلوکز در محیط، آبگوشت دکستروز آزید را بسیار مغذی کرده و کلرید سدیم تعادل اسمزی را حفظ می کند. همچنین این محیط کشت گزینش پذیری در برابر ارگانیسم های گرم منفی هوازی توسط آزید سدیم را ارائه می دهد و سیستم بافر فسفات pH را کنترل می کند.

-
+
  • برچسب ها :
  • Share Now :

آزاید دکستروز آگار (azide-dextrose-broth)

محیط کشت آزاید دکستروز آگار (azide-dextrose-broth) برند مرک آلمان با کد 101590 یا آبگوشت روث، یک محیط انتخابی جامد (پودری) است که برای تعیین کمیت انتروکوک‌ها در آب، غذا و سایر مواد مشکوک به آلودگی با فاضلاب استفاده می‌شود. در این محلول وجود انتروکوک به عنوان شاخص آلودگی مدفوع استفاده می‌شود. انتروکوک‌ها شاخص‌های بهتری نسبت به اشریشیا کلی برای آلودگی فاضلاب در آب‌های کلردار هستند زیرا مقاومت بیشتری در برابر کلر دارند. این ماده مخلوطی از پپتون و گلوکز در محیط، آبگوشت دکستروز آزید را بسیار مغذی کرده و کلرید سدیم تعادل اسمزی را حفظ می‌کند. همچنین این محیط کشت گزینش پذیری در برابر ارگانیسم های گرم منفی هوازی توسط آزید سدیم را ارائه می‌دهد و سیستم بافر فسفات pH را کنترل می‌کند.

روش استفاده از آزاید دکستروز آگار (azide-dextrose-broth)

برای استفاده از این ماده طبق دستورالعمل زیر کار کنید:
•    10  میلی‌لیتر از محلول را با 1 میلی‌لیتر از نمونه مورد آزمایش تلقیح کنید
•     3 لوله دیگر را به ترتیب با 0.1 میلی‌لیتر، 0.01 میلی‎لیتر و 0.001 میلی‌لیتر نمونه تلقیح کنید.
•    محلول را در اتوکلاو به مدت 15دقیقه (121 درجه سانتی‌گراد) استریل می‌کنیم.
•     تمام لوله‌ها را در دمای 37 درجه سانتی‌گراد انکوبه کرده و بعد از 24 و 48 ساعت کدورت را بررسی کنید (کشت مثبت باعث کدر شدن لوله‌ها می‌شود).
 توجه: هنگامی که حجم زیادی از نمونه‌های آب مورد بررسی قرار می‌گیرد، از یک محیط دو استحکام استفاده می‌شود. کدورت در لوله‌ها نشان دهنده وجود انتروکوک است، اما باید با تلقیح در (براث EVA اتیل ویولت آزید، لیتسکی) و آزمایشات بیوشیمیایی تایید شود.

ترکیبات مورد استفاده در آزاید دکستروز آگار

در جدول زیر ترکیبات این ماده را می‌توانید مشاهده کنید:

عنصر تشکیل دهنده مقدار به گرم 
پپتون 20 
گلوگز 5
سدیم کلرید 5
سدیم آزند 0.2
بافرها 5.4

نکته: در دمای 15+ تا 25+ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

هشدار و اقدامات احتیاطی

در این بخش نکات ایمنی برای استفاده از این محلول را بیان می‌کنیم:
•    قبل از باز کردن ظرف، برچسب را بخوانید. از دستکش محافظ ، لباس محافظ، محافظ چشم، محافظ صورت استفاده کنید.
•    هنگام کار با نمونه‌ها و کشت، از روش‌های آزمایشگاهی میکروبیولوژیکی خوب پیروی کنید. 
•    هنگام کار با نمونه‌ها باید دستورالعمل‌های تعیین شده رعایت شود. 
•    دستورالعمل‌های ایمنی ممکن است به صورت جداگانه ارجاع شود.
•    P261: از تنفس گرد و غبار خودداری کنید.
•    P272: لباس کار آلوده نباید از محل کار خارج شود.
•    P302 + P352: در صورت تماس با پوست: با آب فراوان بشویید.
•    P333 + P313: در صورت بروز تحریک یا بثورات پوستی: با پزشک مشورت کنید.
•    P362 + P364: لباس‌های آلوده را درآورید و قبل از استفاده مجدد بشویید.
•    WGK 3  بسیار خطرناک برای آب
•    خطرناک برای محیط زیست

مشخصات فنی

در این بخش مشخصات فنی آزاید دکستروز آگار (azide-dextrose-broth) برند مرک را مشاهده می‌کنید:
•    رنگ: قهوه‌ای مایل به زرد
•    رشد Enterococcus faecalis ATCC 11700: خوب تا خیلی خوب
•    رشد Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): خوب تا خیلی خوب
•    رشد Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089): خوب تا خیلی خوب
•    رشد استرپتوکوک بوویس DSM 20065: منصفانه تا خیلی خوب
•    رشد Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ضعیف
•    رشد Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): ضعیف

خرید آزاید دکستروز آگار (azide-dextrose-broth)

همان طور که مشاهده کردید این محصول یک محیط کشت جامد (پودری) انتخابی و عمومی است که برای تعیین کمیت انتروکوک‌ها در آب، غذا و سایر مواد مشکوک به آلودگی به فاضلاب استفاده می‌شود. در این محلول وجود انتروکوک به عنوان شاخص آلودگی مدفوع بوده و همچنین این محیط کشت گزینش پذیری در برابر ارگانیسم‌های گرم منفی هوازی توسط آزید سدیم را ارائه می‌دهد. برای خرید انواع محصولات آزمایشگاهی به ویژه آزاید دکستروز آگار (azide-dextrose-broth) برند مرک آلمان با کد 101590 می‌توانید به فروشگاه اینترنتی رازی طب آریا کوشا مراجعه کنید. 

نوع: جامد (پودری)

رنگ: قهوه ای مایل به زرد

کاربرد: تعیین کمیت انتروکوک ها در آب، غذا و سایر مواد مشکوک به آلودگی با فاضلاب

نوع کشت: ارگانیسم های گرم منفی هوازی

شرکت سازنده: مرک

وزن: 500 گرمی

محصولات مشابه